Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του σχολείου μας

17 του Νοέμβρη 1973, 46 χρόνια μετά

     17 του Νοέμβρη 1973, 46 χρόνια μετά!

   Η ΣΤ΄τάξη του σχολείου μας (ΣΤ1 και ΣΤ2) διατηρεί και φέτος ζωντανά στη μνήμη τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και του αντιδικτατορικού αγώνα.

Ιστορικό
ΕΣΠΑ: Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή /ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5001975του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020