Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του σχολείου μας

Χριστούγεννα 2019

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

     Ο Αϊ-Βασίλης  δεν βγήκε φέτος από το τζάκι του σπιτιού μας. Προτίμησε να βγει  από το τζάκι του θεάτρου μας!  Τον κάλεσαν τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας  τάξης με τα τραγούδια και τις παραστάσεις τους. Πώς θα μπορούσε να τους χαλάσει το χατήρι; Έτσι μας επισκέφτηκε χαρίζοντας δώρα και χαρά σε όλους!

Ιστορικό
ΕΣΠΑ: Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή /ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5001975του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020