Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του σχολείου μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Δ/νση:  Ιερολοχιτών 4,    Καλλιθέα      Τ.Κ. 67100,   Ξάνθη


           Τηλ. 2541066110

 

 email:  mail@17dim-xanth.xan.sch.gr

 

Ιστορικό
ΕΣΠΑ: Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή /ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5001975του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020